Beste 

Vanaf 25 mei 2018 volgt het privacybeleid van Theater Tol de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Tol heeft het beleid bijgewerkt en informeert u graag over hoe Tol met uw persoonsgegevens omgaat. 

Het privacybeleid kan u op de website www.theatertol.com onderaan bij 'disclaimer' vinden. Het informeert u over:

  • welke informatie Tol bewaart en voor welke doeleinden
  • waar Tol uw persoonsgegevens bewaart en voor hoe lang
  • hoe Tol uw gegevens beveiligt
  • welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen

Als u vragen heeft over het bijgewerkte privacybeleid of andere zaken, kan u altijd contact met Tol opnemen via info@theatertol.com.

Hartelijke groet,

Team Theater Tol