URL: 
http://www.ehhuu.ru/festival-odnazhdy-v-parke.html
Date: 
zondag, 12 augustus, 2012